ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ผู้เข้าประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ


NBU 01

นางสาวนฤมล สมหมั่น (จ๋อมแจ๋ม)

คณะนิเทศศาสตร์

NBU 02

นายณัฐนันท์ ไชยเสนา (อาร์ม)

คณะรัฐศาสตร์


NBU 03

นางสาวเกศรินทร์ สุวรรณสาร (แพม)

คณะศึกษาศาสตร์

NBU 04

นายณัฐวุฒิ ล้วนลอย (กัส)

คณะบริหารธุรกิจ


NBU 05

นางสาวเมทนี เชื้ออินทร์ (ทราย)

คณะศึกษาศาสตร์

NBU 06

นายสรัล ปัทมะทิน (รัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


NBU 07

นางสาวณัฏฐ์ญดา พิพัฒน์ธัญนันท์ (ทราย)

คณะรัฐศาสตร์

NBU 08

นายฐิติวัชร์ คชอาจ (มิกซ์)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


NBU 09

นางสาวจิดาภา กาญจนพิกุล (จินนี่)

คณะนิเทศศาสตร์

NBU 10

นายเมธาสิทธ์ ศรีสุวรรณ (ฟิวส์)

คณะศิลปศาสตร์


NBU 11

นางสาวณัฐณิชา วงศ์กราน (แป้ง)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

NBU 12

นายกิตติภณ จันทสุข (มายด์)

คณะรัฐศาสตร์


NBU 13

นางสาวฮิโรโกะ โอกาโมโต้ (โรโกะ)

คณะศิลปศาสตร์

NBU 14

นายศุภวิชญ์ พูลสวัสดิ์ (แบงค์)

คณะบริหารธุรกิจ


NBU 15

นางสาวพรชิตา จำเรียง (นิว)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

NBU 16

นายณัฐพัชร์ สุโพธิ์ขันธ์ (กอล์ฟ)

คณะนิเทศศาสตร์


NBU 17

นางสาวณัฐริกา บุญนาคี (ยุ้ย)

คณะบริหารธุรกิจ

NBU 18

นายอนาวิน สินธุไสย์ (อาร์ม)

คณะนิเทศศาสตร์


NBU 19

นางสาวศิครินทร์ นรเดชานนท์ (นุ้งนิ้ง)

คณะรัฐศาสตร์

NBU 20

นายวราวุฒิ วุฒิเสน (โด้)

คณะศิลปศาสตร์


NBU 21

นางสาววธนิษฐา โฉมศรี (วิว)

คณะบริหารธุรกิจ

NBU 22

นายขจรศักดิ์ ธรรมโส (บู๊ท)

คณะศึกษาศาสตร์


NBU 23

นางสาวนฤมล เพ็งเสน (เมย์)

คณะศิลปศาสตร์

NBU 24

นายรณฤทธิ์ พรมโลก (แน็ค)

คณะศึกษาศาสตร์วันที่ - | จำนวนคนอ่าน 6281 คน