ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

พิธีบรวงสรวงปู่สายและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบรางวัลแก่บุคลากร/นักศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2559-2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสัตตบงกช มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 31 ตุลาคม 2560 โดยมีบุคคลากรได้รับพระราชทานทั้งสิ้นจำนวน 16 ราย เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบ เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูลที่ได้ปฏิบัติงานจนสำเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและสาธารณชน นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี รวมทั้งการมอบรางวัลนักศึกษาเพชรไพลินและรางวัลนักศึกษาดีเด่นอีกด้วย โอกาสนี้ ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดี ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีต่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี และนักศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆประจำปีนี้พร้อมบันทึกภาพเป็นประวัติศาสตร์ร่วมกัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 | จำนวนคนอ่าน 552 คน