ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

“กรมพลศึกษา-นอร์ทกรุงเทพ มหกรรมกีฬาไทย” ครั้งที่ ๑๒


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันอาศรมศิลป์ สมาคมช่างภาพ ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ สมาคมกีฬาไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขัน “กรมพลศึกษา-นอร์ทกรุงเทพ มหกรรมกีฬาไทย” ครั้งที่ ๑๒ ขึ้นในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและใช้วิธีการออกกำลังกายโดยใช้ภูมิปัญญากีฬาไทยในชีวิตจริง และให้เยาวชนได้ใช้กิจกรรมกีฬาไทยเป็นสื่อกลางในการสร้างความรัก-สามัคคี ระหว่างหมู่คณะและสถาบันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการละเล่นตามประเพณีไทยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายสืบต่อไป โดยการแข่งขันจะประกอบด้วย การเต้นประกอบเพลง โดยใช้แอโรบิค แม่ไม้มวยไทย เพื่อเป็นการอบอุ่นร่างกาย กระโดดเชือกหมู่ วิ่งวัวชน แย้ลงรู วิ่งเปี้ยวสวมกระสอบ พรมวิเศษ ชักเย่อ ตะกร้อวง และกระบี่กระบอง-ดาบสองมือ


วันที่ 7 ธันวาคม 2560 | จำนวนคนอ่าน 1792 คน