ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวคว้า 2 รางวัล ในรายการแข่งขัน Cooking Contest Blue Andaman Happiness Tourism opening Season 2017


สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Cooking Contest Blue Andaman Happiness Tourism opening Season 2017 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 60
ในการแข่งขันครั้งนี้ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้รับรางวัล 2 รางวัล

ชนะเลิศอันดับ 1 THE WINNER THAI DESSERT OF BLUE COLOR
นางสาวนิรชา สุดใจ นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3
นางสาวมะลิวัลย์ ครุธนอก นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3

ชนะเลิศอันดับ 1 THE WINNER COOKING AND DANCING SHOW “SOM TAM”
นายสุขเกษม หัตถผล นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4
นางสาวสโรชา วรรณชัย นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 | จำนวนคนอ่าน 3047 คน