ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

โครงการปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 บางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 | จำนวนคนอ่าน 504 คน