ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

นางสาวรสิตา อ่อนจันทร์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัล จากการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "แล้วแต่นาย สไตล์เขาช่อง"


นางสาวรสิตา อ่อนจันทร์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลพร้อมทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท จากการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "แล้วแต่นาย สไตล์เขาช่อง" ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศทั้งสิ้น100 ผลงาน และคลิปวิดีโอเป็นผลงานส่วน หนึ่งจากการเรียนในรายวิชา MCM221การสื่อสารแบบบูรณาการและสื่อใหม่ โดยมี อาจารย์จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ เป็นที่ปรึกษา


วันที่ 23 ธันวาคม 2560 | จำนวนคนอ่าน 1034 คน