ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน กับKun Shan University เมืองไถ่หนาน ประเทศไต้หวัน


รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน กับ Kun Shan University เมืองไถ่หนาน ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งทำความร่วมมือต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6

  • เริ่มเดินทางวันที่ 8 มี.ค. - 1 มิ.ย. 61
  • ค่าใช้จ่าย 59,5000 บาท โดยชำระเงินจอง 5,500 บาท ภายใน 31 ม.ค. ชำระงวดต่อมาวันที่ 2 ก.พ. และ 2 มี.ค. งวดละ 27,000 บาท
  • จะมีการเรียนทั้งหมด 3 รายวิชา พื้นฐานจะเป็น 3D Animation โดยโปรแกรม iClone, Digital Video Editing และ IT Project และยังสามารถนำมาเทียบโอนเป็นหน่วยกิตของ NBU ได้ 6-7 หน่วยกิต (ตามแต่คณะ/สาขา ของนักศึกษาที่ไป) และยังได้เรียนภาษาจีนกับเพื่อนบัดดี้ชาวไต้หวัน รวมถึงได้เรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ มากมาย

วันที่ 20 มกราคม 2561 | จำนวนคนอ่าน 893 คน