ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนกีฬาฟุตบอล วันแรก 3 ก.พ. 61


หมายเลข ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน/สังกัด
WR06 พัฒนพงษ์ เภกะสุต ราชวินิตบางแก้ว
FW05 ปกเกล้า มีสติ กศน.
WL03 จารุภัทร ไผ่ป้อง ราชวินิตบางแก้ว
MF05 นัฐชัย กุลเอก เทพศิรินทร์
LB03 พีระวิทย์ รุ่งแสงทิพย์ เทพศิรินทร์
CB05 วิศรุฒ เสมสุข เทพศิรินทร์
FW09 โยธิน พืชหมอ เทพศิรินทร์
FW10 ฐิติวัฒิ พรานแม่น ราชวินิตบางแก้ว
WL09 รุ่งรดิศ เดชอุปการ อัสสัมชัญ
WR08 วิชยานนท์ แหวนเงิน ราชวินิตบางแก้ว
RB08 ณัฐกิจ คำดี ราชวินิตบางแก้ว
CB19 ศุภชัย เมืองซุม กีฬาเทศบาลนครสุราษร์ธานี
MF28 จิรายุ ชัยชนะรักษ์กุล อัสสัมชัญ
CB21 สง่าพงศ์ พุ่มพูลสวัสดิ๋ อัสสัมชัญ
WR12 พีระพัฒน์ จันทร์สด สุรศักดิ์มนตรี
MF34 ประเกียรติชัย สิงสุข สุรศักดิ์มนตรี
RB03 ณัฏฐ์ สุพรรณพงษ์ มัธยมวัดหนองแขม
CB24 ด้วยรัก ผูกพัน พิชญบัณฑิต
FW04 ปภาวินท์ ทิพรักษ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
FW16 เข็มทิศ สังข์คำ อนุบาลกุยบุรี
MF39 ภูริเดช น้อยแจ่ม ธัญบุรี
WR14 มลทาริน มาลา เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
MF40 พงษ์สถาพร ทองบุปผา พิชญบัณฑิต
CB28 ธนภัทร วรรณพิทักษ์ สารวิทยา
WR17 รฐชัย หอมชื่น โพธินิมิตรวิทยาคม
MF42 สหรัถ สังข์ศิริ โพธินิมิตรวิทยาคม
LB08 ธนาวุฒิ สายระย้า อัสสัมชัญ กทม.
FW18 จักกฤษ เกลื่อนบัว เทพศิรินทร์
WL12 จิตต์ชนก มณีรุ่ง สุรศักดิ์มนตรี
MF49 ศรัณญ์ วงษ์ปรางค์ สารวิทยา
RB13 พงศกร โยทองทศ สตรีวิทยา 2
WR18 สนั่นชัย ผันยาย เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
WR02 ฐนกร กระแสร์สัตย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
RB07 ธนพนธ์ ใจดี สวนกุหลาบวิทยาลัย
RB23 หฤษฏี คณทา โพธินิมิตรวิทยาคม
MF51 วุฒิภัทร วังจันทร์ เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
RB25 ธาดา ศรีสุธรรม เทพศิรินทร์ พุแค
RB21 นนทพงศ์ สุขกระโทก พิมายวิทยา
FW21 เจษฏา มรรคนา เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
CB22 ชาญศักดิ์ ลิบลับ กุยบุรีวิทยา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 | จำนวนคนอ่าน 3871 คน