ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเข้าร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ลักษณะงานแบบย้อนยุค และการแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุกต์ ร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสยามประชารำฦก ฝนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ร.5 และ ร.9 พร้อมชมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านศิลปาชีพ 904 ร้านภูฟ้า ร้านจิตรลดา ร้านของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการหลวง และร้านค้าในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน วิถีไทย โดยจะจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อย

วันที่ 10 มีนาคม 2561 | จำนวนคนอ่าน 518 คน