ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

“พระราม” กุลบุตรทูตวัฒนธรรม ศีล 5 ประจำปี 2561


“พระราม” ศุภราช เกษศิริ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คว้ารางวัลกุลบุตรทูตวัฒนธรรม ได้รับทุนการศึกษา ถ้วยรางวัล สายสะพาย และใบประกาศเกียรติคุณ จากการประกวดกุลบุตร กุลธิดา ศีล 5 ประจำปี 2561 จัดโดยคณะอนุกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ได้จัดกิจกรรมการประกวด “กุลบุตร กุลธิดา ศีล 5” เนื่องใน วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 เพื่อสรรหาบุคคลที่มีบุคลิกภาพดี มีความประพฤติดี และมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ร่วมเป็นทูตทางพระพุทธศาสนาให้กับคณะสงฆ์และทำหน้าที่รณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชาติโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศระยะ 20 ปี)

“ผมได้รับรางวัล ทูตวัฒนธรรม ศีล 5 ต้องช่วยเหลือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งของโครงการ ของคณะสงฆ์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เพื่อให้ความรู้เรื่องศีล 5 คุณธรรมพื้นฐานให้กับเด็กเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ และทำหน้าที่รณรงค์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อเป็นต้นแบบในการดำรงไว้ซึ่งศีล 5 ครับผม ”

“ผมยังเป็นและเป็นหนุ่มหล่อจากเวทีการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งแล้วดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ โครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งสร้างเยาวชนไทยให้มีทั้ง “ความเก่ง” และ “ความดี” ควบคู่กันไปด้วยการค้นหาจากเยาวชนชาย-หญิง ที่มีผลการเรียนดี และพฤติกรรมดี เหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างให้เยาวชนทั่วประเทศ ให้ตระหนักและนำวิถีชีวิต แนวคิด และพฤติกรรม จากบุคคลตัวอย่างไปปรับใช้ในแบบของตนเอง”

“ที่คณะนิเทศศาสตร์ อบอุ่นมากครับ มีทั้งอาจารย์ที่น่ารัก คอยดูแลใกล้ชิด ให้คำปรึกษาผมตลอด รักผมเหมือนลูก มีรุ่นพี่รุ่นน้องที่น่ารัก มีกิจกรรม โครงการต่างๆ ให้เข้าร่วมมากมาย ตั้งแต่ตอนเข้ามาเรียนปี 1 ผมได้ประกวดเดือนคณะด้วยครับ และก็ได้ตำแหน่งเดือนมหาวิทยาลัย ปี 2557 นอกจากนี้มีงานกีฬา#ไทรเกมส์ ได้เป็นหลีดคณะ และที่นี่ยังสอนให้ทำภาพยนต์สั้น ผมรับบทเป็นพระเอกเรื่องนาฏพิไล ครูแดง ได้แสดงละครเวทีรับบทเป็น พระอภัยมณี2017 คณะนิเทศศาสตร์ให้ทั้งความรู้ และสอนให้ผมเป็นคนดี สอนให้ผมเป็นผู้ให้ตลอดมา ผมคิดว่านอกจากความหล่อและหน้าตาดีแล้ว สิ่งที่จะทำให้เรามีคุณค่าในตัวเองคือ ความดีที่เราทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากๆครับ มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะที่นี่นะครับ#นิเทศศาสตร์นอร์ทกรุงเทพ


วันที่ 20 มีนาคม 2561 | จำนวนคนอ่าน 349 คน