ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน


คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้

  • เปิดรับนักศึกษาจำนวน 60 คน
  • การสอบคัดเลือก ใช้วิธีสอบสัมภาษณ์
  • คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • กำหนดการรับสมัคร ยื่นใบสมัคร สอบสัมภาษณ์ ประกาศผล พร้อมชำระเงิน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
  • อัตราค่าสมัคร สอบสัมภาษณ์ 600 บาท
  • สถานที่รับสมัครและสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 เวลาทำการ 8.30 - 17.30 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-972-7200 ต่อ 201
รายละเอียด กำหนดการ หมายเหตุ
รับสมัคร สอบสัมภาษณ์ ประกาศผล ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่ มกราคม 2561 เป็นต้นไป ชำระเงิน 5,600 บาท ณ วันที่ยื่นใบสมัครและสอบสัมภาษณ์
รายงานตัว ชำระค่าเทอม วัดตัวตัดสูท ทำบัตรนักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 เฉพาะนักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักศึกษา


วันที่ 2 เมษายน 2561 | จำนวนคนอ่าน 1097 คน