ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

นักศึกษากู้ยืมฯ กรอ. และ กยศ. รหัส 57 - 60 สามารถส่งชั่วโมงจิตอาสาได้แล้ว


นักศึกษากู้ยืมฯ กรอ. และ กยศ. รหัส 57 - 60 สามารถส่งชั่วโมงจิตอาสาได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่แผนกกิจกรรม สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาเขตสะพานใหม่และวิทยาเขตรังสิต


วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 | จำนวนคนอ่าน 401 คน