ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ขอเชิญร่วมชมผลงานปริญญานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน


ขอเชิญร่วมชมผลงานปริญญานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ The Thought Project ครั้งที่ 5 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:00 - 19:00น. ณ เมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ รังสิต
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 | จำนวนคนอ่าน 102 คน