ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

พิธีมอบมอบเกียรติบัตรเยาวชนคนดี นอร์ทกรุงเทพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม วิทยาเขตรังสิตวันที่ 25 เมษายน 2561 | จำนวนคนอ่าน 157 คน