ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทกยศ. (รายใหม่) ให้ดำเนินการเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่กำหนด


นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทกยศ. (รายใหม่) ให้ดำเนินการเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันและเวลา ดังนี้

  • วิทยาเขตสะพานใหม่ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-17.00 น.
  • วิทยาเขตรังสิต วันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-17.00 น
  • ศูนย์นนทบุรี สัมภาษณ์ที่วิทยาเขตสะพานใหม่ ตามวันเวลาที่กำหนด

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 | จำนวนคนอ่าน 459 คน