แนะนำหลักสูตร โดย

รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์
ผู้อำนวยการหลักสูตร 

โทรศัพท์ : 087-030-2496
E-mail : pisamai.ja@northbkk.ac.th
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

รุ่นพี่พบรุ่นน้อง และต้อนรับน้องใหม่

...

งานปัจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ ไชยเวช นายกสภามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พร้อมด้วย ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ในงานปัจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่อง...
รู้จักรุ่นพี่

คุณบุญศุภภะ ตัณฑัยย์

กรรมการผู้จัดการบริษัท สิเหร่ฮิลล์ จำกัด

คุณไชยา ประดิษฐธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

น.ท.ศิลัท เหรียญมณี

รองหัวหน้าฝ่ายกองวิเคระห์และประเมินผล โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

นายนิรันทร์ ภิรมมย์ลาภา

ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลมีนบุรี

คุณอธิป พีชานนท์

นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและนายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย

คุณลายคราม เลิศวิทยาประสิทธิ์

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจสื่อสิงพิมพ์ บริษัทในเครือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน)

นางสาวฟ้ารุง ยุติธรรม

Miss Thailand Universe ปี 2550

พลตำรวจตรีสุพิศาล ภักดีนฤนารถ

อดีตผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา แก้วเกิด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช

รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีซี คอนกรีตจำกัด
รองโฆษกพรรคชาติไทยพัฒนา