ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
โทรศัพท์ 02-9727200 โทรสาร 02-9727751

หมายเลขภายใน

  • ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี 02-9727-200 ต่อ 306
  • เลขานุการอธิการบดี 02-9727-200 ต่อ 321
  • เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 02-9727-200 ต่อ 322
  • เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 02-9727-200 ต่อ 320
  • หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล 02-9727-200 ต่อ 305
  • เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยาการบุคคล 02-9727-200 ต่อ 304 - 305
  • แผนกประชาสัมพันธ์ 02-9727-200 ต่อ 303 - 302
  • ธุรการสำนักอธิการบดี 02-9727-200 ต่อ 300 - 301
  • ฝ่ายกราฟฟิก 02-9727-200 ต่อ 303
  • ฝ่ายศิลป์ 02-9727-200 ต่อ 302