ติดต่อคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

59 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 02-5331000 ต่อ 401
โทรสาร 02-5331020

แผนที่จาก Google

 

Copyright North Bangkok University All rights reserved.