ตอน ตลุยงาน Smart Sme Expro 2017 ตอน 1

แขกรับเชิญ คุณโรฒวศิน รัตนะเสาวคนธ์, คุณวิศรุต ปัญญาประดิษฐ์โชค, คุณนันท์ณภัส ปาลี
ออกอากาศวันที่ 16 สิงหาคม 3103

   ชมรายการย้อนหลัง
ตลุยงาน Smart Sme Expro 2017 ตอน 1
โดยคุณโรฒวศิน รัตนะเสาวคนธ์, คุณวิศรุต ปัญญาประดิษฐ์โชค, คุณนันท์ณภัส ปาลี

ออกอากาศวันที่ 16 สิงหาคม 3103
"Super Jumbo Lime" มะนาวไซด์บิ๊กบึ้มไร้เมล็ด ตอนที่ 1
โดยคุณเกียรติคณัตฐ์ ภคพลธนกุล

ออกอากาศวันที่ 10 พฤษภาคม 3103
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
โดยนักเรียนจากโรงเรียนที่มาออกบูธ

ออกอากาศวันที่ 17 มกราคม 2561
ตลุยงาน Smart Sme Expro 2017 ตอน 2
โดยคุณรัฐเขต เนตรประภา,คุณเกรียงศักดิ์ วงศ์วิฑูรวิช,คุณพรทิพย์ รัตนะมงคลกุล

ออกอากาศวันที่ 23 สิงหาคม 2560
"Super Jumbo Lime" มะนาวไซด์บิ๊กบึ้มไร้เมล็ด ตอนที่ 2
โดยคุณเกียรติคณัตฐ์ ภคพลธนกุล,ภัฏ บุญชเสฏฐ์

ออกอากาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ตอน ตอน Robot System หุ่นยนต์กลประกอบธุรกิจ ตอน 2
โดยคุณกัมปนาท ตันพิทักษ์สิทธิ์,คุณนิอาซิ ยูโซะ

ออกอากาศวันที่ 28 กันยายน 2559
"Robot System" หุ่นยนต์แขนกลประกอบธุรกิจ ตอน 1
โดยคุณกัมปนาท ตันพิทักษ์สิทธิ์

ออกอากาศวันที่ 21 กันยายน 2559
สัมมนา ทุนมนุษย์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (ตอนที่ 2)
โดยศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ออกอากาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2559
สัมมนา ทุนมนุษย์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (ตอนที่ 1)
โดยศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ออกอากาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2559
สัมมนา ฝ่าวิกฤต พลิกโอกาศ SMEs ไทย สู่ อาเชี่ยน
โดยอ.เกษมสันต์ วีระกุล,อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย,คุณสุรชัย ชาญอนุเดช,คุณอภิวัฒน์ วังวิวัฒน์

ออกอากาศวันที่ 29 มิถุนายน 2559
วาสนาฟาร์ม "ฟาร์ม เมล่อน เงินล้าน" ตอน 2
โดยคุณธวัชชัย สุขพิงค์

ออกอากาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
วาสนาฟาร์ม "ฟาร์ม เมล่อน เงินล้าน" ตอน 1
โดยคุณธวัชชัย สุขพิงค์

ออกอากาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
กล้วยหอมทอง KING FRUITS ตอน2
โดยคุณเสาวนีย์ วิเลปนะ,คุณเกียงศักดิ์ วิเลปนะ,คุณอำนาจ นำจันทึก,คุณอาวุธ สีรสรรค์ศักดิ์

ออกอากาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
กล้วยหอมทอง KING FRUITS ตอน1
โดยคุณเสาวนีย์ วิเลปนะ,คุณเกียงศักดิ์ วิเลปนะ

ออกอากาศวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ลูกชินจัง ตอน 2
โดยคุณภิรมย์นาถ สว่างล้ำ

ออกอากาศวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559