ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
โทรศัพท์ 02-9727200 โทรสาร 02-9727751

หมายเลขภายใน

 • ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา 143
 • หัวหน้าอาจารย์แนะแนว 142
 • แผนกวินัย / กีฬา 146, 190
 • หัวหน้าแผนกกิจกรรมฯ 141
 • แผนกทุนการศึกษา 103, 104
 • แผนกพัสดุ 106
 • แผนกจัดซื้อ 107
 • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 186
 • ธุรการแผนกแนะแนว 144
 • ธุรการสำนักกิจการนักศึกษา 140

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

59 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 02-5331000 โทรสาร 02-5331020

หมายเลขภายใน

 • ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา 135
 • แผนกแนะแนว 131
 • รับสมัครนักศึกษา 102 - 104
 • แผนกกิจการนักศึกษา 105