1 พี่อาย ชัญญาภัค บุณยเกียรติ แอร์โฮสเตสจากสายการบิน Thai Smile Airways